De brug naar werk in de regio

Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen op 0180-393 555.

Informatie

Dit is misschien wel je eerste kennismaking met Animo Uitzendburo. Misschien zelfs wel de eerste keer dat je tijdelijk gaat werken. Voordat je werkelijk voor ons aan de slag gaat moet je een aantal zaken weten.

  1. Animo Uitzendburo volgt de algemeen bindend verklaarde cao voor uitzendkrachten, waarin de rechtspositie van de uitzendkracht is geregeld.
  2. Als je voor ons gaat werken moet je vóór je eerste werkdag een loonbelastingverklaring invullen. Deze verklaring is nodig om vast te stellen in welke tariefgroep je valt. Bovendien teken je bij iedere baan die je via Animo Uitzendburo accepteert een arbeidsovereenkomst: de uitzendovereenkomst. Hierin komen we overeen dat je voor ons uitzendwerk gaat verrichten en onder welke voorwaarden dit gebeurt.
  3. Iedere week vul je op een werkbriefje je gewerkte uren in. Aan het einde van iedere werkweek laat je deze urendeclaratie voor akkoord tekenen door een bevoegd persoon op je werk.
  4. Ieder jaar wordt er in februari een jaaropgaaf naar je opgestuurd. Hierop staat het door jouw verdiende loon van het voorgaande jaar vermeld. Deze jaaropgaaf wordt eenmalig verstrekt en is belangrijk bij het invullen van je belastingformulier.
  5. Over je bruto uurloon wordt vakantiegeld gereserveerd. Dit krijg je uitbetaald in de maand juni en december. Bovendien wordt een percentage gereserveerd over je bruto basis uurloon voor vakantiedagen. Dit percentage is in de CAO vastgesteld.
  6. Uiteraard worden alleen gewerkte uren uitbetaald. Als je naar de dokter of tandarts gaat krijg je dus niet doorbetaald. Om dit kort verzuim te compenseren wordt een vast percentage over je brutoloon gereserveerd. Als je onverhoopt toch ziek bent, dan zijn de eerste twee dagen wachtdagen. Dat betekent dat je over deze twee dagen geen ziektegeld ontvangt. In de CAO is echter wel geregeld dat je een wekelijkse compensatie in je salaris krijgt. Dit noemen we de wachtdagcompensatie. Dit krijg je bovenop je brutoloon, ongeacht of je wel of niet ziek wordt.

Belangrijk voor jongeren die een bijbaantje en/of een vakantiebaantje hebben is dat je rekening houdt met de kinderbijslag en studiefinanciering. Als je teveel verdient, kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag. De kinderbijslag stopt dan. Is een kind jonger dan 16 jaar en thuiswonend, dan mag hij/zij onbeperkt bijverdienen. Voor twee groepen geldt een maximum bedrag dat bijverdiend mag worden:

  • kinderen van 16 of 17 jaar
  • kinderen jonger dan 16 jaar die niet thuis wonen.   

We maken onderscheid tussen twee soorten bijverdiensten:

  • Bijverdiensten door het jaar heen (bijvoorbeeld het bezorgen van kranten). De SVB betaalt de kinderbijslag per kwartaal uit. Als het inkomen in een kwartaal niet hoger is dan € 1266,- netto, dan komt de kinderbijslag niet in gevaar. Verdient het kind in een kwartaal meer, dan komt de kinderbijslag voor dat kwartaal in zijn geheel te vervallen.
  • Vakantiewerk. In de zomervakantie hebben kinderen vaak vakantiebaantjes of gaan ze extra werken. Met dit vakantiewerk mag er nog € 1.300,- netto extra worden verdiend per kwartaal. Dit bedrag komt dus bovenop de € 1266,- netto.

 

Alleen inkomen uit arbeid van het kind telt mee. Een teruggave van loonbelasting wordt ook als inkomen uit arbeid gezien. Zakgeld telt bijvoorbeeld niet mee als inkomen.

Zodra u weet dat uw kind in een kwartaal meer dan € 1266,- netto gaat verdienen, meldt u dit meteen aan uw SVB-kantoor.